Polityka prywatności

ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. INFORMUJĘ, IŻ:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Passat35i.pl, zwany dalej administratorem danych;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym;

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z pominięciem Ośrodka wypoczynkowego, w którym odbywać się będzie zlot;

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.